Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Στις μέρες μας βουβός ο κόσμος..
Ούτε μιλάει.Ούτε ακούει.Μόνο φλυαρεί.