Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019

Μόνο το γραφείο τελετών ανοικτό στην γειτονιά γιατί άνθρωποι είμαστε μπορεί και να πεθάνουμε.