Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Μου λέει ο δικός μου να βάλω λίγο Τσαϊκόφσκι να χαλαρώσουμε.
Ένα τσάι τού βουνού θά τού κάνω καί πολύ τού είναι.