Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019

Καλέ τι ταξική συνείδηση να αποκτήσουν, αυτοί βαριούνται να χωρίσουν από τελειωμένη σχέση "γιατί ποιος τρέχει να ξαναψάχνει"