Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Κι άντε και ταιριάζεις με τον άλλον μόνο στο σεξ, τις υπόλοιπες 23 ώρες και 55 λεπτά τι θα λέτε;