Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Τι να σε κάνω κι αν χαμογελάς, άμα δεν είμαι ο λόγος.