Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019


Μου λέει ο πατέρας μου "πήγαινε ποτισε τη μαντζουρανα" έτσι απλά λες και είμαστε τίποτα γεωπόνοι ξερωγω και ξέρουμε να την ξεχωρίζουμε.