Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Τσίμπλες εννέα το βράδυ. Καλά μου λέγανε ότι κοιμάμαι όρθιος και δεν το πίστευα.