Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

- Ωραία χορεύεις το μπάλο.
- Λάτιν χόρευα.