Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Πρέπει να πω "που στον πούτσο το έβαλα" για να βρω αυτό που ψάχνω αλλιώς δε το βρίσκω.