Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Αφήστε τις άδειες και δουλέψτε. Κάπως πρέπει να πληρωθούν και οι απόφοιτοι λυκείου μετακλητοί της κυβέρνησης.