Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

-Γιατί ξύπνησες απ'τα χαράματα;
-Γεράματα.
-Γιατί ξύπνησες απ'τα γεράματα;