Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Η ιστορία γράφεται με τα χειρότερα λάθη των ανθρώπων.