Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019

Ποια δεύτερη ευκαιρία παιδιά, και η πρώτη τιμής ένεκεν ήταν για ορισμένους.