Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

-Τι φτιάχνεις εκεί;
-Τον πίνακα της ΔΕΗ
-Είναι βρεγμένα τα χέρια σου;
-Όχι
-Βρέξ' τα