Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Ο αλλος μου λέει θέλω να σε ρίξω εσένα και εξαφανίστηκε, στα ναρκωτικά θα εννοούσε μάλλον ναι;