Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

Ενθουσιασμένος, σε τέσσερις ώρες ξεκινάνε οι μονοήμερες διακοπές μου.