Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

Σύμφωνα με την κόρη μου, οι κακοί δέν είναι άνθρωποι