Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Όλες οι σχέσεις έχουν ημερομηνία πληξης.