Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019

Μόλις μας ήρθε βιογραφικό που στις ξένες γλώσσες γράφει:
Εγγλέζικα- ΆΡΙΣΤΑ.