Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Σε γενικές γραμμές θεωρώ τον εαυτό μου έξυπνο αλλά το καλό παιδί απο τον καλό μαλάκα δύσκολα τους ξεχωρίζω.