Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Την έννοια του σεβασμού την καταλαβαίνουν μόνο αυτοί που έχουν μεγαλώσει με αξίες!