Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019

Θα έγραφα κάτι βαθυστόχαστο, αλλά άντε  να  καταλάβω μετά τι έγραψα..