Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

Παιδιά εμείς οι κοντές πάμε δύο δύο στο μπάνιο για να ανεβαίνει η μία στους ώμους της άλλης και να μας πιάνει το φωτοκύτταρο.