Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Έλα αφεντικό, θα χρειστεί να λείψω σήμερα, έχουν τα παιδιά μου εξορκ... αγιασμό!