Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Να προσέχετε αν οι καθαρίστριες ξεσκονίζουν καλά τις βίλες σας παιδιά. Ενας γνωστός μου εφοπλιστής δεν πρόσεχε και βρέθηκε με 1 τόνο σκόνη