Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

Παιδιά, οποίος δεν έχει πάει να δει το Τζόκερ, να πάει να το δει οπωσδήποτε.. και να μου πει αν έπιασα τίποτα, έπαιξα το 5, 14, 22, 37, 42 και 8.