Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

Να βρείτε κάποιον που μόλις του πείτε τι σκέφτεστε να μη χρειάζεται να καλέσει την αστυνομία.