Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

- 2 λέξεις μωράκι μου από το γλυκό σου στόμα να ακούσω για εμένα..  πες μου..
- Γκαβη ήμουν??