Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

350€ το βρεφικό καροτσάκι και σκέφτομαι σοβαρά να πηγαίνω εγώ στην δουλειά κάθε μέρα με αυτό.