Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019

Γέννησε η γυναίκα του κολλητού μου σήμερα, 4.650 ο μπέμπης. Τον γράψαν κατ' ευθείαν στο δημοτικό.