Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Στον σωστό άνθρωπο.
Θα είσαι πάντα αρκετός.