Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019

Μου φέρνει η κόρη μου να υπογράψω τα τετράδια της και από συνήθεια βάζω την υπογραφή της μάνας μου.