Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019

Μπήκε στο μαγαζί με λευκό σακάκι . Να θέλεις να είσαι σοβαρός και οι συνάνθρωποι σου να μην σε αφήνουν .