Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Μόνο οι παιδοφιλοι ρασοφοροι δεν κινδυνεύουν σε αυτήν τη χώρα