Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

-μπαμπά, πότε μεγαλώνει το πουλί ενός άντρα;
-συνήθως,όταν δει μια γυναίκα και του αρέσει πολύ.
-και πότε μικραίνει;
-όταν την παντρευτεί.