Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

Η ειλικρίνεια είναι σαν επέμβαση.Κανενας δεν την αντέχει αλλά γιατρεύει.