Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

Και γιατί να μη βγαίνουν έξω αυτοί που δεν καπνίζουν?