Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Εσείς τώρα μας περνάτε για μαλάκες. Και να σας πω κάτι. Καλά κάνετε.