Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019

Λατρεύω τα παζάρια με τους πελάτες που πάνε έτσι :
Πόσο κάνει αυτό ;
Διακόσια ευρώ .
Να σου δώσω εκατό να κλείσουμε ;