Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Το πρωΐ σε μια διασταύρωση ήταν δύο τροχονόμοι και σε κάποια φάση έφυγε ο ένας και ο άλλος έμεινε τροχομονος.