Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Κάθομαι ανάμεσα σε δύο παπούδια στον ηλεκτρικό και πηγαίνουμε και οι τρεις δεξιά και αριστερά από τα κουνήματα του βαγονιού λες και είμαστε σε συναυλία των μπλακ σάμπαθ .