Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

-Από γραμματική γνωρίζετε;
-Τα πάντα.
-Κάντε μου μια πρόταση με ενα ανωμαλο ρήμα.
-Εχυσα τον καφέ.
-Δεν ειναι ανώμαλο αυτό.
-Νομίζεις.