Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες να γίνω πλούσιος .