Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

Ο άλλος έχει κ τον αριθμό του κινητού στο μπιο. Σε περίπτωση που λείπει κ τον χρειαστούμε κάτι