Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Είμαι ο κυριούλης στην συζήτηση εικοσάχρονων.