Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

- πες μου έναν λόγο που δεν μ' αγαπάς
- δεν σας ξέρω
- άλλον;