Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019

Έπαψα καιρό να ρωτώ αν μ' αγαπούν... Η Αγάπη φαίνεται....