Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Είμαι σε ηλικία που έχουν μειωθεί σε δραματικό επίπεδο οι ευκαιρίες που δίνω σε ανθρώπους