Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

-Τι του βρήκες;
-Δεν έψαχνα κάτι.
-Εννοώ τι σε τράβηξε;
-Ηταν βράδυ,δεν είδα καλά.